Formació Estiu

Amb la finalitat de millorar l’atenció a l’usuari, s’ha cregut necessari donar publicitat a les activitats de formació permanent del professorat reconegudes pel Departament d’Educació.

Aquesta informació permet a la persona usuària la visualització d’aquelles activitats organitzades per diverses institucions, que actualment estan reconegudes. La publicació s’anirà actualitzant periòdicament. Aquestes activitats solen tenir un cost econòmic per a les persones assistents.

Aquí teniu l’enllaç de la pàgina d’XTEC.