Calculadora de consum d’alcohol: Veus el que beus?

La calculadora “Veus el que beus?” és una eina que ofereix una valoració orientativa del propi consum d’alcohol. http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/sobre_les_drogues/calculadora-veus-el-que-beus/

L’edat, el gènere, si es pateix alguna malaltia crònica, si es pren medicació, la freqüència i el tipus de beguda consumida són alguns dels indicadors que s’utilitzen per calcular el nivell d’ús i oferir missatges amb informació i consells al voltant de cada patró de consum.