Proves de competències bàsiques de 6è 2020-2021

Les proves de competències bàsiques de 6è es realitzaran els dies 4, 5 i 6 de maig. L’horari és el següent:

Dimarts, 4 de maig Dimecres, 5 de maig Dijous, 6 de maig
Llengua Castellana

Matemàtiques

Llengua Catalana

Llengua estrangera

Coneixement del medi natural

Per a més informació podeu accedir al nostre NODES o a la pàgina del Consell Superior d’Avaluació.