Centres educatius

Al Servei Educatiu del Vallès Occidental VI  hi ha 20 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 8 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 3 institus-escola, 3 centres privats-concertats d’educació primària, 5 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 escola d’Educació Secundària Obligatòria Modificada, 10 escoles bressol públiques municipals i 6 escoles bressol privades.

  • Escoles Bressol
  • Educació infantil i primària
  • Instituts-Escola
  • Ensenyament secundari, Batxillerat i Formació professional
  • Escola d’adults