Jornada de presentació del “Pla les escoles lliures de violències (LELV)”

PLA LES ESCOLES LLIURES DE VIOLÈNCIES

El Pla les escoles lliures de violències ha de donar resposta a totes les situacions de violència en l’àmbit educatiu. L’objectiu d’aquest pla és la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que afecten menors. Aquest pla posa l’alumnat i el seu benestar en la centralitat de les actuacions que se’n desprenen per garantir la protecció i l’interès superior del menor. Inclou una avaluació objectiva de la realitat d’aquestes violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat educativa.

Us compartim l’enllaç a la pàgina web i el document d’escoles lliures de violència i el vídeo de la jornada: