Currículum

El currículum educatiu  és el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cada àmbit/matèria .

En aquest apartat s’ aporten enllaços d’interès, informacions diverses sobre l’avaluació competencial, normativa, etc.