Presentació del pla educatiu d’entorn 0-20 a la ciutat de Tàrrega

El passat 26 de febrer es va presentar a la ciutat de Tàrrega la iniciativa del PEE 0-20, un pla pilot que s’impulsa en cinc municipis catalans. En concret, Tàrrega serà el primer de la província on es desplegarà la nova fase del PEE 0-20, que potenciarà la participació de tota la comunitat educativa en la formació d’infants i joves a partir del treball en xarxa.

En la presentació van assistir representants institucionals de l’Ajuntament de Tàrrega i el Departament d’Educació. Per ordre de participació, van intervenir la Sra. Rosa Perelló, alcaldessa de la ciutat, el Sr. Ramon Simon, director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, el Sr. Carles Vega, director dels ST del Departament d’Educació a Lleida, la Sra. Gené Gordó, subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, el Sr. Jaume Viñals, cap del Servei de Suport a la Comunitat Educativa, la Sra. Olga Mesalles, inspectora d’Educació, i les dues tècniques del PEE 0-20.

Els participants van explicar el marc conceptual del nou pla educatiu d’entorn, els objectius que vol assolir i les possibles actuacions. Així mateix, es va destacar que els centres educatius poden d’adherir-se a la nova proposta participant en un programa d’innovació pedagògica.

Novetats del PEE 0-20

Són dues les novetats del PEE 0-20 respecte al programa que ja s’aplicava a Tàrrega des de l’any 2005: la creació del servei d’orientació d’àmbit comunitari (SOAC) i l’extensió del marc d’atenció de l’alumnat en el seu itinerari educatiu (dels 0 als 20 anys).

En concret, el SOAC es crea per facilitar l’acompanyament de l’alumnat 0-20 i a les seves famílies al llarg de tot el procés educatiu i, de manera molt especial, en els moments de canvi entre etapes educatives (pas de la llar d’infants a escola, i d’aquesta als centres educatius superiors i al món del treball). El servei té l’objectiu de millorar les expectatives d’èxit educatiu de l’alumnat i les famílies, i evitar l’absentisme i l’abandonament escolar a través de la detecció de possibles dificultats d’aprenentatge i seguiments personalitzats de cada alumne.

La nova proposta del PEE entén que les accions personalitzades per acompanyar l’alumnat en el seu itinerari formatiu (els anomenats itineraris formatius personalitzats) van més enllà del temps lectiu. Aquesta nova mirada global de l’educació promou la connexió i complementarietat dels aprenentatges que s’adquireixen en contextos formals i no formals de la seva vida.

Potenciar el treball en xarxa

Aquest nou projecte 0-20, que incideix en el fet que els aprenentatges deixen d’estar associats exclusivament al context escolar, posa especial atenció en els aprenentatges que tenen lloc en contextos pels quals transita l’alumnat (educació no formal, família, lleure educatiu, xarxes socials…) i en les connexions que s’estableixen entre ells. Això explica la rellevància de potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa, que ja s’estava duent a terme al territori, com a model organitzatiu. Segons el nou model del PEE, doncs, cal aquesta acció coordinada entre els diferents agents de l’educació formal i no formal, per donar continuïtat i coherència als aprenentatges que es donen en els espais formals i no formals on transcorre la vida de l’alumnat.

A més de Tàrrega, aquesta iniciativa també es duu a terme a Ripoll, Sant Vicenç dels Horts, l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat.