Jornada de presentació dels Plans Educatius d’Entorn

El passat dijous 4 de juliol va tenir lloc a Barcelona la Jornada de presentació dels plans educatius d’entorn 0-20. Uns 200 assistents, entre assessors LIC i tècnics municipals, van participar en la formació.

La jornada va ser inaugurada pel Sr. Ramon Simon, director general d’Atenció a Família i la Comunitat Educativa. Va continuar amb la conferència del Sr. Moisès Esteban-Guitart, director de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona, Connectant aprenentatges: espais i temps educatius.

Seguidament, la subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, Sra. Gené Gordó, i el cap de servei de Suport a la Comunitat Educativa, Sr. Jaume Viñals, van exposar els paràmetres que fonamenten els plans experimentals 0-20.

Quant a la segona part de la formació, va permetre reflexionar al voltant dels objectius dels nous PEE. I l’acte de cloenda va comptar amb la presència de l’Hble. Sr. Josep Bargalló, conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els plans educatius d’entorn (PEE) 0-20 neixen a finals de l’any 2018 i s’impulsen en forma de pilotatge a cinc municipis. En concret, a Tàrrega, Ripoll, Sant Vicenç dels Horts, l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Es plantegen com un nou model que posa l’accent en la xarxa i en el valor educatiu dels contextos d’aprenentatge que tenen lloc més enllà del temps lectiu (entorns no formals, de lleure educatiu, impacte de les xarxes socials…).

Altres aspectes rellevants dels PEE 0-20 respecte als programes anteriors són la creació del servei d’orientació d’àmbit comunitari (SOAC) i que s’estén a més franges d’edat (dels 0 als 20 anys) l’acompanyament educatiu de l’alumnat i les seves famílies.