Jugatló

Activitat cooperativa, adreçada a 2n de primària, organitzada pel Seminari de coordinació del professorat d’educació fisica de les escoles de Sant Andreu. Aquesta activitat consisteix en organitzar una jornada comuna en el Camp Municipal Futbol Trinitat Vella de Sant Andreu on participa l’alumnat de diferents escoles del districte per compartir activitats de jocs prèviament preparades en el Seminari. És condició imprescindible estar inscrit en el Seminari de coordinació per poder participar en aquesta activitat. L’activitat es farà el novembre de 2020 (setmana pendent de concretar).

A QUI VA ADREÇAT: Escola pública i concertada de primària participant del seminari d’educació física
ETAPA: 2n de primària
DURADA: Activitat puntual
ÀMBIT: Districte