Formació i acompanyament

La formació del professorat a partir de cursos, tallers, jornades i seminaris s’ha de convertir en un dels aspectes prioritaris d’aquest àmbit.

Aquesta formació ha de complementar-se amb una oferta que nodreixi l’àmbit artístic de la Convocatòria Unificada de Programes. Aquestes han de permetre oferir propostes transformadores especialment a aquelles escoles que no disposin de la capacitat o els mitjans ni de la formació adequada per fer-ho soles. Hauran de ser oportunitats per experimentar processos i metodologies amb formació i acompanyament.