Assessorament a alumnat i famílies

  • Assessorament i orientació acadèmica personalitzada dels itineraris formatius del  sistema educatiu.
  • Informació d’altres recursos formatius per a joves i altres recursos de la ciutat.
  • Seguiment del procés educatiu del jove orientat. 
  • Informació  i suport en els processos de preinscripció i matrícula.