Centres de formació de persones adultes

08061932 – Centre de formació de persones adultes Bon Pastor
Carrer de Sas, 35-37
08030 Barcelona
Tel. 933117891
Correu electrònic: a8061932@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/afabonpastor

08060231 – Centre de formació de persones adultes Pegaso Adults
C Segadors, 2 2n
08030 Barcelona
Tel. 933464362
Correu electrònic: a8060231@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/cfapegaso

08057667 – Centre de formació de persones adultes Trinitat Vella
C Madriguera, 38-42
08033 Barcelona
Tel. 933119357
Correu electrònic: a8057667@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/cfa-trinitatvella