Documents Currículum, orientacions i avaluació Infantil

Presentació de les orientacions de parvulari

Presentació utilitzada a tots els territoris per fer la presentació de les orientacions del segon cicle d’educació infantil.

Orientacions per a l’avaluació. Educació infantil, segon cicle

Publicació que descriu les característiques de l’avaluació en el segon cicle d’educació infantil i dona orientacions per dur-la a terme de forma integrada en la pràctica educativa. Inclou un recull sistematitzat d’aquells aspectes susceptibles de ser observats de l’evolució dels infants que han de permetre al docent prendre decisions per afavorir el seu desenvolupament global.

Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle

Aquest document dóna orientacions als professionals del segon cicle d’educació infantil per oferir als infants les possibilitats que garanteixin el desenvolupament integral.
Presenta propostes metodològiques, exemples i consignes per bastir una escola que vol créixer en qualitat i convida els equips educatius a repensar conjuntament el sentit de les seves actuacions.

Avaluació al primer cicle d’educacio infantil

Publicació que descriu les característiques de l’avaluació en el primer cicle d’educació infantil i dóna orientacions per dur-la a terme de forma integrada en la pràctica educativa. Els dos objectius fonamentals de l’avaluació en aquest cicle són valorar el progrés individual de cada infant i comprovar l’adequació de la tasca educativa a les necessitats dels nens i les nenes

Orientacions pel desplegament del currículum 0-3

Document d’orientacions per al desplegament del currículum del primer cicle d’educació infantil, que deixa clar el caràcter educatiu d’aquest període i dóna pautes i orientacions als educadors per la realització de la seva tasca.

Desplegament del currículum i la programació al segon cicle d’Infantil

Aquest document pretén posar a l’abast dels docents del segon cicle d’educació infantil elements que facilitin la coherència i l’enllaç entre les dues etapes (infantil i primària), a nivell curricular i organitzatiu, per tal d’avançar i millorar en l’educació de l’alumnat, donant pautes mitjançant models de programació, tenint present el projecte educatiu i el currículum; apuntant a la presa de decisions per part dels mestres i les mestres, quant als objectius i capacitats a assolir, la metodologia a utilitzar en la pràctica educativa; i poder fer un seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat per garantir una continuïtat educativa coherent.