Pla d’educació digital de Catalunya

El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 del Departament d’Educació, té per objectius contribuir al desenvolupament de les competències digitals de l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa. Aquest Pla va acompanyat d’un seguit d’actuacions que van des de la formació del professorat fins a les noves dotacions d’equipament digital per a professorat i alumnat, en què es fa atenció concreta als continguts digitals.
La nova oferta formativa prevista pel curs 2020-2021 està pensada en tres nivells de competència digital (basic, intermedi i avançat) i en diferents modalitats o formats: kudis (càpsules digitals), macrokudis, MOOC (cursos massius oberts i en línia) i seminaris web. Podeu consultar tota la programació dels seminaris i videotutorials a centres en línia.