Nou document. Orientacions per a l’elaboració del Pla de suport personalitzat

Aquesta publicació és una eina que s’adreça a docents i professionals que intervenen en els centres, amb l’objectiu de proporcionar elements per elaborar el pla de suport individualitzat i facilitar el coneixement de la normativa i els marcs conceptuals que orienten les línies de treball del Departament d’Educació pel que fa a l’atenció educativa en el context d’un sistema educatiu inclusiu.