Les escoles lliures de violència. LEVC

L’objecte d’aquest pla és la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que afecten menors. Aquest pla posa l’alumnat i el seu benestar en la centre de les actuacions que se’n desprenen per garantir la protecció i l’interès superior del menor. Inclou una avaluació objectiva de la realitat d’aquestes violències, compartida amb entitats del sector i la comunitat educativa.

El degoteig constant de casos d’assetjament escolar, ciberassetjament i de violències masclistes, que massa sovint s’han minimitzat i s’han tractat com a casos aïllats, ens obliga a fer un pas endavant i reconèixer que ens trobem davant d’un problema social de gran rellevància. El primer pas per erradicar les violències és reconèixer-ne l’existència. El Pla les escoles lliures de violències ha de donar resposta a totes les situacions de violència en l’àmbit educatiu.