Detecció de necessitats formació curs 2021-2022

 

Iniciem el procés de detecció de necessitats formatives de la zona i elaboració de les propostes de formació  per al curs vinent per tal de de poder programar les activitats de formació del professorat que conformaran el Pla de Formació de Zona de l’Hospitalet per al curs 2021-2022.

Calendari: 8 d’abril al 20 de maig de 2021

Reunió de la Comissió PFZ: dia 27 de maig de 2021

Informació sobre les modalitats de formació Formularis
Formació en centre i per a centres
Full de sol·licitud 
Formació individual Formulari detecció