Detecció de necessitats formació curs 2020-21 (2n TORN)

Iniciem el 2n torn del procés de detecció de necessitats formatives de la zona i l’elaboració de les propostes de formació  per a aquest curs a partir del mes de gener, per tal de de poder programar les activitats de formació del professorat que conformaran el Pla de Formació de Zona de l’Hospitalet de Llobregat per al curs 2020-21 (les indicacions són les mateixes que al primer torn).

Formulari de sol·licitud de formació en centre

Calendari Planificació de l’oferta formativa dels Serveis Educatius Detecció de necessitats Publicació oferta Inici de les activitats
1r període de detecció de necessitats De l’1 al 30 de juny 2020 Finals de juliol 2020 A partir de l’1 de setembre 2020
2n període de detecció de necessitats Del 20/10/20 al 6/11/20 Desembre 2020 A partir de gener 2021