EAP

EAP

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  •  Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Equip i Referents de centre

Situació excepcional

Degut a la situació que estem vivint amb el Covid-19 i seguint les indicacions del Departament d’Educació ens hem vist obligats a tancar l’EAP però seguim actius confinats a casa. Si teniu algún dubte podeu contactar amb nosaltres a partir del nostre mail a8902204@xtec.cat.
 
 
 
 
#joemquedoacasa.

I si anem a la natura…

Us proposem una sortida a descobrir la natura, el parc d’Aiguestortes i l’Estany de Sant Maurici han habilitat una zona accessible a les persones amb mobilitat reduida.
Aprofiteu aquests dies de festa per fer un volt i agafar castanyes. Bona castanyada!! Veure notícia