Programa Interxarxes

Projecte de Treball en xarxa al Districte d’Horta-Guinardó.

El projecte consisteix en l’establiment d’una xarxa de coordinació regular i estable, en l’àmbit del Districte, entre els diferents serveis de salut, educació i atenció social adreçats a la població infantil (0-18 anys)

Aquesta xarxa ha de revisar, periòdicament, la qualitat assistencial, programar accions conjuntes i afavorir l’intercanvi d’informacions i coneixements.

Per a més informació, visitar la web del projecte

http://www.interxarxes.com/