Estades

Es tracta d’estandes de més d’un dia (de dos a cinc) en les quals es realitzen diverses activitats (de dia sencer o de matí i tarda) mentre l’allotjament el proporciona l’alberg de Joventut de Tremp.

A continuació us proposem uns models d’estada, de dos o tres dies, lligats als tres àmbits.

També es poden combinar en una mateixa estada activitats de diferents àmbits i fer la estada més interdisciplinària, segons les necessitats i interessos dels centres i el seu alumnat. Així doncs, durant la trobada de coordinació amb els centres i el posterior contacte amb aquests (abans de la realització de l’estada) es concretaran les activitats a realitzar, de qualsevol àmbit.

Estada: Ciències de la Terra – ESO i Batxillerat
Primer dia Segon dia

Matí
Arribada i allotjament

Tremp ciutat geològica

La memòria de la Terra (*)  o bé
La interpretació geològica del paisatge (només Batxillerat) (*)

Tarda
Llegint les pedres 
o bé 
Els fòssils, l’empremta del passat
* Es necessita transport

 

Estada: Ciències de la Terra – ESO i Batxillerat
Primer dia Segon dia Tercer dia

Matí
La memòria de la Terra (*)

Tremp ciutat geològica     o bé

Llegint les pedres

 

La interpretació geològica del paisatge  (*)     o bé

El món dels últims dinosaures (*)

 

Tarda  Allotjament a l’alberg Els fòssils l’empremta del passat
* Es necessita transport

 

Estada: HIstòria i societat – CS Primària i ESO
Primer dia Segon dia
Matí El Pallars fa mil anys (*)

Descoberta de la història a través de la vida quotidiana.  (*)    o  bé

Una mostra de modernisme al Pallars Jussà. (*)


Tarda
 Un tomb virtual pel Pallars Jussà.
* Es necessita transport

 

Estada: Història i societat – CS primària i ESO
Primer dia Segon dia Tercer dia 
 

Matí

 

El Pallars fa mil anys (*)

Descoberta de la història a través de la vida quotidiana. Una mostra de modernisme al Pallars Jussà. Casa Mauri (*)
 

Tarda

Un tomb virtual pel Pallars Tremp, dels orígens a l’edat moderna
* Es necessita transport

 

 Estada: Interdisciplinar – CS Primària i ESO
 Primer dia Segon dia 
Matí
El paisatge ens parla

El recorregut cap a la llum            o bé

Descoberta de la història a través de la vida quotidiana

Tarda Els fòssils, l’empremta del passat Un tomb virtual pel Pallars
Estada: Interdisciplinar – CS Primària i ESO
Primer dia Segon dia Tercer dia
Matí La memòria de la Terra (*)    o bé

el Pallars fa mil anys (*)

El paisatge, el riu i el bosc de ribera

El recorregut cap a la llum


Tarda
Els fòssils, l’empremta del passat Tremp ciutat geològica      o bé      Un tomb virtual pel Pallars
* Es necessita transport