XX Premi Antoni Quintana i Marí

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), amb l’objectiu de despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari, aviat convocarà el XX Premi Antoni Quintana i Marí, per a treballs de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), amb l’objectiu de despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants d’ensenyament secundari, convoca el XX Premi Antoni Quintana i Marí, per a treballs de recerca d’estudiants d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori amb les bases següents:

  1. Hi poden participar tots els alumnes dels centres d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori (batxillerat i cicles formatius) dels Països Catalans. Els originals han d’ésser inèdits i redactats en català.
  2. Les obres que optin al premi han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants duen a terme com a part del seu currículum.
  3. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.
  4. El format i l’extensió dels treballs són lliures.
  5. Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina de cada exemplar només apareixerà el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatoria.
  6. El destinatari del premi en metàl·lic serà l’estudiant autor del treball guanyador. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip. Els tutors dels treballs guanyadors rebran un certificat de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.
  7. Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel Consell Directiu i s’establiran dues categories, secundària obligatòria i postobligatòria.

Podeu consultar les bases del premi de l’anterior convocatòria a l’enllaç: https://blogs.iec.cat/schct/xix-premi-antoni-quintana-i-mari/

El termini de presentació dels treballs serà durant el mes de setembre de 2021, la data exacta de termini i el formulari per lliurar els treballs es faran públics a finals d’abril.