Jornada Pla català de l’Esport

El Pla català d’Esport a l’Escola organitza una jornada a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya-INEFC el proper 5 de setembre  de 2018 adreçada als coordinadors del pla. El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Podeu consultar el programa de la jornada i realitzar la inscripció abans del dia 12 de juliol de 2019, activitat que tindrà la corresponent certificació.