Calendari per planificar les tasques d’avaluació

Ahir es va publicar al Portal de centre el calendari per planificar les sessions d’avaluació final d’acord amb el calendari de les tasques de fi del curs 2019 – 2020. No obstant, les sessions d’avaluació ordinària de 2n de batxillerat no poden anar més enllà de les dates especificades en aquest calendari, de manera que les qualificacions s’enregistrin a Esfer@ no més tard del 5 de juny, perquè aquesta data ve marcada pels processos d’accés a la Universitat.

Més endavant, es completarà aquest calendari amb les dates de matriculació dels alumnes pel curs 2020-2021.​

| ACCÉS AL CALENDARI EN FORMAT PDF |