Quadern virtual i competencial del professorat

Quadern Virtual 2020Els Quaderns Virtuals són llibres de càlcul, fets amb Google Drive, que intenten substituir la llibreta de notes que els professors sempre hem utilitzat per anar prenent nota de l’aprenentatge dels alumnes. En aquesta sessió en Jaume Feliu ens va compartir aquest recurs que podem configurar tant per educació primària com secundària i ens permet fer un seguiment de l’alumnat.

D’una manera àgil i entenedora vam conèixer aquest recurs que pot facilitar fer el seguiment de l’alumnat i alhora ens fa reflexionar sobre el procés avaluatiu: Què passa quan qualifiquem? i les mitjanes ponderades? La qualificació és la mitjana de les tasques o la mitjana de la qualitat de les tasques?

Presentació de la sessió

Accés al recurs Quaderns Virtuals