Convocatòria extraordinària JUNY – Programes Innovació Pedagògica

Programes Innovacio 20Els programes d’innovació consisteixen en plans d’acció que el Departament d’Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis. (Article 2 Ordre Ens/303/2015).

Aquesta és una convocatòria extraordinària dels programes d’innovació pedagògica.

Programes que obren convocatòria per ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària i/o batxillerat. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2020.

Programes que obren convocatòria per a ensenyaments de Formació Professional. Termini de presentació de sol·licituds fins al 3 de juliol de 2020.

Programes que obren convocatòria per a ensenyaments de Règim Especial. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2020.

Bases generals per a la participació en programes d’innovació

Per a la convocatòria de juny de 2020, el termini de presentació de sol·licituds per als programes vinculats als ensenyaments de formació professional, és de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la llista de programes que obren procés de participació.

Inscripció
Centres de titularitat del Departament d’Educació
Centres d’altres titularitats