XCB 19-20 Sessió 1

Materials de les sessions de coordinadors

  1. Carpeta de la 1a sessió XCBT10.
  2. Presentació 1a sessió XCBT10.
  3. Dinàmica “El nostre súper poder”
  4. Dinàmica “la Xarxa CB al meu centre”
  5. Pla de treball Xarxa CB (objectius del curs 2019-2020).
  6. Cronograma XCBT curs 2019-2020.
  7. Tasca individual – Com revisar els objectius d’aprenentatge per afavorir l’adquisició de competències?