II Jornades d’Orientació Professional i Educativa

L’Impuls de les competències científiques, tecnològiques i matemàtiques: Garantia d’innovació i creativitat a l’empresa

Sant Celoni, 20 i 27 de novembre de 2013

 

Context Empresarial: La transcendència de la innovació i la creativitat en el context econòmic i empresarial actual i futur

Anàlisi de la situació actual respecte del competències CTM als centres de Sant Celoni

Factors influents en l’elecció dels estudis CTM

Presentació dels recursos i serveis del CESIRE-CREAMAT

Experiències de centres

https://sites.google.com/site/jornadessantceloni/home