Entre nosaltres. Els adults, l’alcohol i altres drogues

Es tracta d’un material que permeten reflexionar sobre l’ús de drogues (principalment alcohol, cànnabis, cocaïna i psicofàrmacs) en situacions quotidianes de la vida d’una persona adulta, abordant aspectes com ara la banalització de certs comportaments, l’excés de confiança o l’automedicació, entre altres temes. També inclou eines per autoavaluar el propi consum i informació sobre recursos especialitzats.

http://www.pdsweb.org/entre-nosaltres/