El gust per la lectura

El programa El Gust per la Lectura té per objectiu la formació de bons lectors i lectores.

Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura. Aquest any 2020 el programa canvia el seu format i ofereix una formació per a docents  per poder acompanyar els alumnes en les seves lectures.

Aquesta formació consistirà en un taller de dues sessions formatives telemàtiques La primera sessió serà  al voltant de la lectura guiada i la segona consistirà en una tertúlia sobre alguna de les propostes de lectura que s’ofereixen des del programa (a escollir pels assistents).

Trobareu més informació sobre el taller i l’enllaç a la inscripció a: Informació i inscripció

Com podem orientar sobre el futur quan el present trontolla?

Una de les moltes conseqüències que ha tingut el confinament viscut per la pandèmia de la Covid-19 és el ressentiment de la tasca orientadora i l’acompanyament que els centres educatius duen a terme, especialment amb aquell alumnat que està a punt de viure una transició cap a l’educació secundària o cap a la post obligatòria.

 

L‘alumnat necessita estabilitat emocional i vital…

Quan l’estudiant està decidint què vol estudiar s’ha de saber veure a si mateix com aprenent…

No es pot escollir quan no saps si allò que vols fer ho fas bé o no, o si t’agrada o no…

“La finalitat d’acompanyar és el benestar emocional de l‘alumnat orientat a l’aprenentatge, perquè la cura és una condició per aprendre”…

Durant el confinament s’ha prioritzat que l’aprenentatge s’hagi dut a terme des de l’escolta, des del vincle i des de la connexió amb les famílies…

L’orientació educativa i l’acció tutorial

Aprenentatge i orientació continuats. Presentació resumida del document:

Orientació educativa i acció tutorial

Els fonaments de l’aprenentatge continuat s’han de començar a establir en els primers temps d’escolarització i han de continuar i consolidar-se en tots els ensenyaments.
Així, ja a les etapes educatives inicials cal fixar les bases per a l’autoconeixement, l’autoestima i la pràctica de la presa de decisions de l’infant, fonamentals tots tres per a la construcció o reorientació del propi projecte de vida del jove o l’adult. A partir d’aquestes bases, treballades com un continu educatiu, cal aportar a l’infant, el jove i l’adult, de forma ininterrompuda, els recursos i els elements per a l’adquisició de les competències que es requereixen per integrar-se en el món present i futur.