Orientacions i Propostes per alumnat nouvingut

Aquest dossier conté orientacions, recomanacions i eines per als tutors d’aules
d’acollida i per a tot els docents que atenen alumnat nouvingut. En les circumstàncies
actuals, els materials i recursos proposats en aquest document volen ajudar a la
continuïtat dels processos d’ensenyament i aprenentatge,… Llegeix més»

Jo em quedo a casa

Des del Departament d’Educació us animem a aprofitar aquests dies per aprofundir en aquells aspectes que tenen a veure amb la vostra pràctica docent i també per prendre part en diferents activitats de formació a distància.
Per fer-ho, us oferim un recull actualitzat de recursos i activitats didàctiques en… Llegeix més»