Xarxa XIEP

La Xarxa d’Innovació d’Escoles de Primària (XIEP) som una xarxa de centres educatius d’infantil i primària del Vallès Occidental que estem implementant processos de canvi i millora al voltant del treball globalitzat a l’aula i que volem fer de la pràctica reflexiva conjunta un element clau d’impuls als projectes de transformació en què estem implicats.

Els principals objectius que perseguim amb la xarxa són:

Compartir de manera reflexiva i crear coneixement, com a valor afegit, a partir de les prioritats que estableixin els centres sobre els enfocaments globalitzats
Aprofundir en processos de formació interna i externa, i la seva transferència a l’aula, utilitzant metodologies reflexives i participatives (estades de proximitat en centres, vídeo 3’, participació d’experts …)
Aprofitar els elements facilitadors d’aprenentatge de la xarxa (compromís, connexions, contacte, reconeixement mutu, seguretat en els processos, formació entre iguals, projectes compartits …)

Aquesta xarxa està impulsada pels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental, coordinada pels diferents Serveis Educatius, amb el suport de la Inspecció i la col·laboració de la ICE.

La Xarxa està dividida en 3 subxarxes.
Subxarxa 1: formada per centres del SE I, SE V i SE VIII
Subxarxa 2: formada per centres del SE II, SE IV i SE VII
Subxarxa 3: formada per centres del SE III, SE V i SE VI (nosaltres)

Subxarxa 3:

Centres participants SE III: Esc. Montessori, Esc. Torre de la Llebre, Esc. Teresa Altet, Esc. Joan Maragall, Esc. Rivo Rubeo, Esc. Benviure, Esc. Els Arenys, Esc. Mare de Déu de Montserrat, I-E Les Vinyes, ESC Ramon Llull i Esc. 25 de setembre.

Centres participants SE V: Escola Serraparera i Escola Sant Martí.

Centres participants SE VI: Escola Font Freda, Escola El Turó, Escola El Viver, Escola Els Aigüerols, Escola Els Pinetons, Escola Tiana de la Riba, Escola Mas Rampinyo, Escola Santa Perpètua, Escola La Florida.

Amb els centres participants de la nostra zona, hem iniciat un seminari de coordinació per seguir treballant i aprofundint en els aspectes que treballem a la xarxa. Podeu fer un cop d’ull al Site del Seminari: