Xerrada inclusió digital amb PEDRO FÀBREGA, dijous 11 de febrer a les 17h

El dijous 11 de febrer us convidem a una xerrada amb el Pedro Fàbrega sobre la “INCLUSIÓ DIGITAL”.

La xerrada anirà sobre Apropar l’aprenentatge a tot l’alumnat en aquest moment que definim com a ” nova normalitat” presenta un gran repte i una magnífica oportunitat per a tots els docents.

Les noves tecnologies són un instrument per apropar-nos més a les necessitats del nostre alumnat, per oferir múltiples formes d’expressió, comprensió i creació; permetent una atenció més individualitzada, motivadora i inclusiva.

A partir d’aquestes eines podem potenciar metodologies actives, obertes, col·laboratives i interactives, buscant maneres diferents d’organitzar-nos. La realitat actual ens fa veure que l’aprenentatge no està lligat ni amb un temps ni a un espai en concret ( tot i la important rellevància que segueix tenint l’escolarització presencial,  sobretot en etapes com infantil i primària).

Els objectius de la xerrada són:

 • Tenir en compte aspectes com el D.U.A, el moviment maker ( dissenyar, construir aprendre)
 • Proporcionar formes de fer servir la tecnologia per aconseguir aprenentatges.
 • Aprofitar els nous espais o entorns de comunicació virtuals per poder treballar diversitat de propostes amb diferents aplicacions.
 • Aprofundir en multitud de coneixements i habilitats potenciant el treball col·laboratiu, el treball per projectes, els espais d’aprenentatge, els ambients, els  entorns…
 • Oferir una bateria àmplia i diversa de recursos digitals per utilitzar i millorar les propostes inclusives en l’atenció a tot l’alumnat.
 • Afavorir la personalització dels aprenentatges.

Continguts:

 • Les noves tecnologies com a instrument per abordar les necessitats educatives dels infants.
 • Les necessitats educatives d´aquest moment de pandèmia.
 • L´escletxa digital plenament lligada a la situació social i/o econòmica de l’alumne.
 • Diversitat d’eines digitals per tal d’arribar a múltiples maneres de donar resposta als aprenentatges.
 • Reconeixement de què aprendre, com aprendre, per què aprendre.
 • La tecnologia ajuda a trencar els límits d’espai i de temps associats a l’aula i pot incrementar aquestes oportunitats.
 • La tecnologia pot ajudar a millorar l’aprenentatge de tots els alumnes, potenciant la seva implicació en el propi aprenentatge.

Si et vols inscriure envia’n un email amb les dades: NOM i COGNOMS, DNI CENTRE DE TREBALL, EMAIL a: a8930039@xtec.cat