Materials de formació

Repositori de materials usats en diverses accions formatives realitzades al llarg dels diferents Plans de Formació de Zona del Servei Educatiu Vallès Occidental 6.

Els materials específics de les sessions del Seminari de coordinació de caps d’estudi i coordinacions pedagògiques els trobareu a:

OdisseaLogo

En aquesta pàgina web trobareu tots els seminaris d’aquest curs i dels anteriors.

El recull de materials de les sessions els trobareu a:

Materials de formació dels cursos telemàtics de la XTEC.

xtec_ateneu