Activitats de Cooperació Transnacional (TCA)

Pretenen ajudar a les institucions o centres educatius a entrar en contacte i desenvolupar un pla de treball amb altres centres que desitgin intercanviar experiències, col·laborar en projectes de mobilitat o establir una associació estratègica.

Obriu la infografia per informació general. Visiteu les pàgines enllaçades per a les instruccions, sol·licituds, etc.

Sector Adults (http://www.sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#contenido)

  1. Enhancing Digital Competences in Education and Training

Estònia. Lloc: Tallín

Data: 19-22 de setembre de 2018

Destinataris: representants de centres educatius escolars, administració educativa, institucions i organitzacions interessats en el tema del seminari i compromesos amb el desenvolupament d’una associació estratègica de l’àmbit d’adults.

Data límit presentació formularis: 23-05-2018  (12:00, hora de Brussel·les)

Idioma: anglès.

Places: 1 per institucions i organitzacions de l’àmbit d’adults.

Objectiu: oferir als professionals i institucions una oportunitat per fer contactes i treballar en la preparació d’un projecte centrat en el tema del seminari dins del Programa Erasmus+.

___________________________________________________________________________

Sector Escolar (http://www.sepie.es/educacion-escolar/seminarios.html#contenido)

2. Eduation for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships

Alemanya. LlocFriburg

Dates: 18-21 octubre de 2018

Destinataris: Docents i equips directius d’educación primària i secundària interessats en el desenvolupament d’una associació estratègica de l’àmbit escolar. Els participants s’han de comprometre a desenvolupar un projecte en el marc d’una associació d’intercanvi escolar (KA229) del Programa Erasmus+.

Data límit presentació formularis: 22-06-2018  (12:00, hora de Brussel·les)
Idioma:
 anglès.

Places: 3 per a institucions i organitzacions de l’àmbit d’educació escolar.

Objectiu: Orientar i donar suport als participants en el coneixement de les associacions d’intercanvi escolar i en la preparació de projectes d’intercanvi dins de l’àmbit temàtic del seminari.

3. Study Visit for educational specialists – Professional and Leadership Development Training in a Finnish context

Finlàndia. Lloc: Koli National Park (Joensuu)

Data: 30 setembre-4 octubre de 2018

Destinataris: equips directius, inspectors, representants de l’administració educativa i formació del professorat.

Data límit presentació formularis: 22-06-2018 (12:00, hora de Brussel·les)

Idioma: anglès

Places: 2 per a institucions i organitzacions de l’àmbit d’educació escolar.

Objectiu: proporcionar una visió general del sistema educatiu finlandès, de la formación del professorat, i informar i establir un marc de reflexió sobre aspectes relatius al desenvolupament i lideratge escolar.

 

4. Enhancing Digital Competences in Education and Training

Estònia. Lloc: Tallin

Data: 19-22 de setembre de 2018

Destinataris: representants de centres educatius escolars, administració educativa, institucions i organitzacions interessats en el tema del seminari i compromesos amb el desenvolupament d’una associació estratègica de l’àmbit de l’educació escolar.

Data límit presentació formularis: 23-05-2018  (12:00, hora de Brussel·les)

Idioma: anglès

Places: 1 per institucions i organitzacions de l’àmbit d’educació escolar.

Objectiu: oferir a professionals i institucions de l’educació escolar una oportunitat per establir contactes i treballar conjuntament per preparar un projecte d’associació estratègica centrada en el tema del seminari i emmarcada en el Programa Erasmus+.

 

5. Participating and Learning Child

Finlàndia. Lloc: Tampere

Data: 7-10 octubre de 2018

Destinataris: representants de l’administració educativa, institucions educatives i equips directius interessats en el tema del seminari i compromesos en el desenvolupament d’un projecte dins del marc d’una Associació estratègica Erasmus+ en el sector de l’educació escolar.

Data límit presentació formularis: 22-06-2018  (12:00, hora de Brussel·les)

Idioma: anglès.

Places: 1-2 places per institucions i representants de l’àmbit d’educació escolar.

Objectiu: oferir un marc de trobada als participants en el seminari per compartir bones pràctiques, establir contactes i treballar conjuntament per iniciar la preparació d’un projecte d’Associació estratègica en el sector de l’educació escolar centrada en el tema de treball del seminari i emmarcada dins del Programa Erasmus+.