Reconeixement de projectes d’innovació (convocatòria)

El Departament d’Educació vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d’innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

Els destinataris de la convocatòria són els centres del Servei d’Educació de Catalunya, públics i privats sostinguts amb fons públics, que imparteixen ensenyaments d’educació infantil i primària, i/o d’educació secundària obligatòria i/o de batxillerat i/o de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial i/o educació d’adults.

Els centres interessats a participar en la convocatòria han d’enviar al Departament per mitjans electrònics els document següents:

Termini de presentació:  fins al 29 de gener del 2021

Accés a la Resolució.

Accés al portal de centre.