Presentació del monogràfic “Acompanyament educatiu i social a persones trans* en la infància i l’adolescència”

Dia: dilluns 17 de maig de 2021

Hora: 17:30 a 19:30 h

Lloc: Telemàtic (https://meet.jit.si/se_urgell)

Inscripció oberta (enllaç)

Gran part de la societat continua associant la identitat sexual amb els genitals, és a dir: s’és nen/noi/home quan es té penis i s’és nena/noia/dona quan es té vulva. Ara bé, la identitat de gènere i la identitat sexual d’una persona van més enllà de l’apreciació dels seus genitals externs. Han de separar-se els conceptes d’identitat de gènere, identitat sexual i expressió de gènere. La discriminació, l’exclusió i la violència per motius d’identitat sexual, identitat de gènere i expressió de gènere succeeixen amb freqüència a la nostra societat.

És especialment rellevant la transfòbia que té lloc als centres escolars davant el silenci o el desconeixement del professorat, dels equips directius i de les mateixes famílies. Atenent als principis generals de la Convenció dels Drets de l’Infant, i d’acord amb les lleis de protecció estatals i autonòmiques, ha d’impulsar-se l’acompanyament educatiu i social dels nens, nenes i adolescents trans* que contempli el reconeixement de les seves facultats i l’exercici dels seus drets d’acord amb la seva edat i maduresa. Els centres educatius es configuren com un dels espais de socialització més rellevants en la vida de les persones.

Totes les persones implicades en processos, espais i moments educatius n’han de prendre consciència per poder evitar o eliminar possibles desigualtats, dificultats i violències.  La mirada que adoptem davant la diversitat, els escenaris i les relacions en què s’estableix l’acompanyament educatiu i social dels nens, nenes i adolescents trans* als centres educatius han d’estar intímament relacionada i present en qualsevol intervenció. És necessari el canvi d’un enfocament patologitzador cap a un enfocament de diversitat en l’acompanyament de la infància i l’adolescència trans*

És per això que convidem a totes les persones – docents, educadors, famílies – a assistir a la presentació d’aquest monogràfic.