Full informatiu nº 141 gener 2021

El Departament d’Educació i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya organitzen la Jornada Ràdio, escola i comunitat. Per una educació participativa, crítica i creativa (9001420555). La jornada es durà a terme el proper 24 de febrer i es farà en format online. Descobreix la ràdio com una eina pedagògica que facilita l’articulació dels diferents espais curriculars amb la producció de continguts radiofònics significatius per l’alumnat i per tota la comunitat educativa.

Termini d’inscripció fins al 22 de febrer.

Es convoca la Prova Cangur 2021 per al dia 18 de març de 2021, la data fixada internacionalment. Pensada per a tots els nivells escolars des de cinquè de primària a la secundària postobligatòria, la prova Cangur 2021 es desenvoluparà en el propi centre, amb l’organització que cada centre consideri oportuna. Termini d’inscripció de l’1 al 28 de febrer.

Més informació.

Fa dues setmanes que el Centre de Recursos per a Ensenyar i Aprendre Matemàtiques (CREAMAT) ha pujat al seu canal de Youtube diversos vídeos divulgatius que us poden ajudar a l’hora d’incorporar materials didàctics a l’aula com ara el tangram, els pentominos, els cubs encaixables, el metre cúbic, etc. Us els recomanem.

Enllaç al canal de Youtube.

Des de el 1949, el 14 de febrer celebrem el Dia Mundial de l’Energia per a fer-nos un recordatori de la importància de produir i consumir l’energia de la forma més sostenible possible.
Des del programa d’Escoles Verdes ens ofereixen una sèrie de recursos didàctics per a treballar els següents temes relacionats amb la producció i el consum energètic.

El 2 de febrer es celebra el Dia Mundial dels Aiguamolls i les Zones Humides per commemorar la data d’adopció del Conveni internacional sobre les zones humides, el Conveni de Ramsar de 1971. L’objectiu d’aquest conveni és protegir les zones humides, que inclouen aiguamolls d’aigua dolça i salada, basses, llacs, rius, pantans estuaris, manglars, albuferes o llacunes litorals i esculls de corall dins de les aigües costaneres. Si voleu saber si al vostre municipi o comarca hi ha alguna zona humida, podeu investigar-ho accedint a aquest enllaç.