Èxit de participació en la segona xerrada de l’Escola de Famílies

El passat 28 de febrer va tenir lloc la xerrada “Disciplina positiva”, d’Anna Ramis. Un centenar de persones van assistir a l’activitat (pares, mares, docents…) i van valorar molt positivament la xerrada, de la qual van demanar una segona edició.

En aquesta ocasió la xerrada anava adreçada a famílies i docents de les etapes educatives d’infantil, primària i secundària, així com al públic en general. D’aquesta manera seguim amb el compromís trimestral d’abordar un tema educatiu que afecti a cadascuna de les etapes educatives de l’alumnat de la franja 0-20 anys. Al tercer trimestre anirà adreçada a estudis postobligatoris i tindrà lloc en el marc de la Fira d’Ensenyament de la ciutat, que tindrà lloc a l’abril (ja us n’informarem més endavant).

Qui és Anna Ramis?

Ella mateixa es presenta dient (text adaptat): “Sóc mare, mestra i pedagoga… Una enamorada de les relacions humanes que tinc el goig de treballar amb educadors (mares, pares, mestres, professores… directius).
Com a mare he educat dos fills i he gaudit de formar part amb altres pares i mares en grups de reflexió, en formacions, etc.
Com a mestra he organitzat reunions de pares, he fet entrevistes. Com a professora universitària he format altres mestres preparant-los per afrontar la tasca de professional docent.  I com a pedagoga he assessorat centres, he fet molta formació a mestres, professors i directius; he assessorat juntes d’Ampas; he impulsat i col•laborat en diversos programes de relació/formació pares/escola com el Créixer en Família (de la Direcció General de Famílies). Aprenc constantment dels qui em demanen formació tant si són docents com si són famílies. El millor, que escoltant els uns i els altres (professionals i pares) tots desitgem el mateix: ENTENDRE’NS PER EDUCAR!

Anna Ramis és la creadora del programa Créixer en Família, basat a fomentar els valors de la parentalitat positiva. Disciplina positiva és un model educatiu per entendre el comportament dels infants i la forma d’abordar la seva actitud per guiar-los en el seu camí sempre de forma positiva, afectiva, però ferma i respectuosa tant per a l’infant com per a l’adult. Es basa en la comunicació, l’amor, l’enteniment i l’empatia.