Avaluar és aprendre (publicació)

L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències.

Aquesta publicació – actualització del document publicat l’any 2010 “Avaluar per aprendre” –  proporciona una base conceptual i pràctica sobre la funció reguladora de l’avaluació, entesa com a part indissoluble del procés d’aprenentatge. El document, redactat per Neus Sanmartí, professora honorària de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en avaluació formativa, constitueix un document de referència de la Xarxa de Competències Bàsiques.