Reading in pairs (ZER Vall de l’Aranyó)

Aquest projecte ha estat dissenyat pel grup GRAI: Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals de La universitat Autònoma de Barcelona.

Els alumnes realitzen un test de comprensió lectora inicial per tal de poder agrupar els alumnes amb un nivell d’aprenentatge similar entre iguals i es distribueixen les parelles donant el rol de “tutor” a l’alumne que obté un resultat una mica per damunt de l’alumne que farà de “tutorat”.

Les sessions es distribueixen aproximadament entre 30-40 minuts. Prèviament el tutor s’emporta la lectura a casa, escolta l’àudio a la web de la zer i es prepara la lectura en veu alta així com les preguntes de comprensió que farà al tutorat. En la sessió que es realitza a l’aula primerament el tutor activa els coneixements prèvis del tutorat fent les preguntes proposades abans de la lectura. El tutorat té un guió amb l’estructura de les respostes que pot anar consultant per elaborar la seva pròpia resposta. Després el tutor inicia la primera lectura en veu alta del text i el tutorat escolta activament. Posteriorment fan una lectura conjunta el tutor i el tutorat en veu alta. Arriba el torn de fer la lectura l’alumne tutorat i s’aplica la tècnica del PPP:

-Pausa (el tutor toca l’espatlla del tutorat com a senyal de que ha detectat una errada).
-Pista (el tutor dona una pista al tutorat sobre la paraula pronunciada incorrectament: before the full stop, after the word…)
-Premi (un cop el tutorat ha llegit correctament la paraula, el tutor li dona un premi: very good, excellent! Good work…)

Un cop fetes les tres lectures(Lectura tutor/Lectura conjunta/Lectura tutorat amb tècnica PPP), el tutorat pregunta les qüestions que ha preparat prèviament a casa per treballar la comprensió del text que acaben de llegir i el tutorat s’ajudarà del guió per anar responent.
Si queda temps poden destinar-lo a fer alguna activitat extra relacionada sobre el tema treballat.

Més informació  (web ZER).

Més informació (web GRAI).