Es preveuen nevades

Es preveuen nevades al Complex Educatiu
Centre: Escola Pau Delclòs
Presenten: Cicle Mitjà (4r)
Coordinació: Montserrat Moreno
Descripció: La presentació d’aquesta activitat i l’observació del cristall de gel serà realitzada dins de l’aula. Després es farà l’experiment a l’exterior. Amb una senzilla barreja de substàncies fabricarem neu artificial de color, so i textura semblant a la natural, amb una diferència… el sol no la desfarà. Els nens i nenes podran manipular-la i divertir-se amb la ciència. I penseu que la ciència encara que no la veieu, està per tot arreu!