Calendari

Inscripció dels centres:
  • Del dia 1 de novembre al 16 de desembre de 2018
Inscripció de les experiències:
  • Del dia 14 de gener al 3 de febrer de 2019
Jornada del Fòrum exPRImenta:
  • Divendres 22 de febrer de 2019 – Complex Educatiu de Tarragona