Programes i dinamització

Des del CRP Sant Andreu organitzazem tot un seguit de programes i projectes educatius adreçats als centres de Sant Andreu amb l’objectiu de potenciar la dinamització i enfortiment al districte.

Eines pel Canvi 2: programa per a la transformació de centres vers a processos de millora i innovació educativa. La missió del programa és fer un acompanyament intensiu a centres educatius per generar la necessària cultura de centre i la creació de les estructures de funcionament que permetin, en tres anys, dur a la pràctica processos radicals de transformació i posteriors processos sostinguts de millora continua en el centre. El programa compta amb la col•laboració de l’ICE de la UAB, l’ICE de l’UB i la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Xarxes per al Canvi: programa que promou i facilita al centre educatiu la participació en una xarxa de centres pròxima territorialment per tal d’afavorir i compartir la transformació educativa dins el mateix centre i de forma sistèmica amb l’entorn. És un programa del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la col·laboració de Rosa Sensat, Escola Nova 21 i l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Nova 21 i l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Mostra Produccions audiovisuals Sant Andreu: activitat de dinamització educativa i enfortiment dels vincles del teixit d’escoles de primària envers el territori. Desplega un programa de tallers de creació audiovisual participativa adreçat a cicle superior (5è o 6è), el qual es desenvolupa de forma col•laborativa entre el professorat i l’alumnat implicats i un equip d’educomunicació especialitzat.

 

Congrés de Ciència: projecte que després de portar a terme un treball d’indagació i formació per part del professorat, finalitza amb la presentació d’una experiència de recerca per part de l’alumnat. Cada centre serà representat per un petit grup d’alumnes que exposaran la seva ponència acompanyada d’un suport audiovisual. Aquest esdeveniment es realitza al mes de maig.

Impuls a la Recerca Jove: El certamen Impuls a la Recerca Jove de Sant Andreu 2019 té l’objectiu d’incentivar i difondre la recerca que s’està duent a terme en els centres educatius a través del treball de recerca al batxillerat. Amb la voluntat de reconèixer l’esforç i el procés d’investigació que fa l’alumnat de 2n de batxillerat i el professorat que els tutoritza. Més informació.

Jocs Florals: programa adreçat a l’alumnat dels centres educatius de primària, secundària (ESO i postobligatòria), educació especial i l’alumnat de GESO dels centres de formació d’adults del Districte de Sant Andreu. adreçat a l’alumnat dels centres educatius de primària, secund adreçat a l’alumnat dels centres educatius de primària, secund

  • En Residència. Creadors als instituts de Barcelona: xxx
  • Espais C. Espais de Creació artística a les escoles de primària: programa promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. El programa, que està dirigit a les escoles públiques de primària de Barcelona, es basa en l’acollida d’artistes novells dins de l’escola. Els centres cedeixen un taller a joves creadors perquè durant tot un any desenvolupin els seus projectes a canvi que obrin les portes 6 hores a la setmana perquè grups d’infants, de manera lliure, puguin anar a desenvolupar els seus projectes compartint el taller amb l’artista. El projecte es basa fonamentalment en la cooperació i el mutualisme entre institucions i persones, i esdevé així molt sostenible. L’artista novell n’obté un taller i l’escola, un nou espai de creació actiu que cada centre articula de mutu acord amb l’artista, i s’involucra, des de l’inici, de manera directa els infants.
  • Patrimonia’m: Projecte educatiu del MUHBA adreçat a l’alumnat del cicle superior de primària i el primer cicle d’ESO que té com a objectiu principal la cooperació entre els centres educatius de Barcelona i el museu. Cada centre educatiu treballa un espai de la ciutat i analitza el valor patrimonial i històric, i conjuntament es dissenyen activitats lligades a l’element escollit. Aquestes activitats s’inclouen en la programació educativa del centre i es duen a terme en diferents espais. Amb el convenciment que els museus i les escoles comparteixen un mateix repte educatiu, Patrimonia’m facilita el coneixement de la ciutat, genera consciència ciutadana i propicia la comprensió de les relacions entre el passat, el present i el futur. Aquest any el projecte Patrimonia’m incorpora un nou espai com a focus d’estudi, el monestir de Pedralbes. En el següent enllaç trobareu més informació sobre aquest projecte educatiu.
  • Agenda 21 Escolar: programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat. L’Agenda 21 del vostre centre serà el que vosaltres vulgueu. Vosaltres decidiu quins col•lectius hi participaran, quins aspectes analitzareu, en quin ordre ho fareu, i el nombre i dimensió dels compromisos que adquiriu. Això si, tindrà en comú amb totes les altres el fet de ser un procés participatiu, de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives i de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat.
  • Junts/es. Intercanvi de contes i cançons: projecte d’intercanvi i cooperació entre escoles de Barcelona i diferents parts del món promogut per la fundació Adsis conjuntament amb l’AMPA d’alguna escola, aquesta vegada per l’AMPA de l’escola Drassanes. Aquest treball es pot realitzar gràcies al suport de Cooperació internacional Solidaritat i Pau de L’Ajuntament de Barcelona i el treball de diferents ONGs. Escoles de diferents indrets del món comparteixen cada any elements de la seva cultura. El primer any intercanvien contes i el segon cançons populars. El projecte pretén apropar dos mons llunyans, però cada vegada més propers a les nostres aules, a partir de la seva cultura popular.
    Fruit d’aquest treball cooperatiu cada curs s’editarà un llibre amb els contes o les cançons il·lustrades i un CD on es podran sentir les diferents versions realitzades en les diferents llengües de cada intercanvi: àrab, amazic, català, castellà, francès, mandinga, quítxua, romanès, wòlof, xinès, urdú i indi.
Convocatòria Unificada de Programes (CUP)

La convocatòria unificada de programes vol harmonitzar tota l’oferta de programes educatius que impacten en els centres, unificar calendaris i garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transparència en els criteris d’assignació i la coherència amb el projecte educatiu de centre. L’oferta de la convocatòria s’ha organitzat en 9 àmbits, segons la temàtica o eix principal del programa:. Més informació al web de la CUP.