pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Santa Coloma de Gramenet és la planificació a nivell local de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona.

Trobada pedagògica FP

Té per objectiu compartir noves reflexions, eines i idees que millorin la formació de l’alumnat.
9 de novembre de 2016 i 26 d’abril de 2017… Llegeix més»