Noves Maletes de coeducació

Us presentem les tres maletes renovades de materials didàctics per a treballar la coeducació a l’aula. Per sol·licitar en prèstec.

Hi trobareu llibres, àlbums il·lustrats, jocs, dossiers d’activitats i una exposició.

Materials amb perspectiva de gènere, per treballar la prevenció de la violència masclista, els drets de les persones LGTBI, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe.

MA COE P

Adreçada a alumnes fins a 3r de primària

MA COE G

Adreçada a alumnes fins a 2n d’ESO

MA COE ESO

Adreçada a alumnes d’ESO i Batxillerat

Hem adquirit aquests materials didàctics i llibres gràcies a la dotació extraordinària que prové del Fons del Pacto de Estado contra la Violencia de género i que té com a finalitats i objectius generals a) incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat real i efectiva dels homes i les dones en les polítiques educatives i b) promoure la coeducació.