Oferta formativa en línia de l’INTEF

L’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional, responsable de la integració de les TIC a les etapes educatives no universitàries.
Les sol·licituds als cursos es realitzen des del seu lloc web o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Presentació de sol·licituds fins l’1 de març.