L’ús de les tecnologies digitals a l’educació infantil

En el marc del Pla d’educació digital de Catalunya (d’ara endavant, PEDC), s’ha elaborat aquest document impulsat pel Departament d’Educació, i seguint les recomanacions de la UNESCO, l’OCDE i altres organitzacions amb competències educatives, així com les de les polítiques de la Unió Europea, en la tipificació de la competència digital com una de les competències clau de la ciutadania en la societat actual.

Aquest document ofereix a mestres i altres professionals implicats en l’educació dels infants un seguit de propostes variades, en suports diversos, que requereixen  diferents tipus d’agrupaments i d’organització i amb unes característiques comunes: faciliten l’expressió i la col·laboració, donen resposta a la necessitat d’exploració i de joc i permeten el contrast d’opinions.