Emergència climàtica (guia didàctica)

La Guia didàctica Emergència Climàtica és una proposta per abordar l’emergència climàtica des de la complexitat, a partir de diversos llenguatges i mirades.  La proposta didàctica s’adreça a l’alumnat de segon cicle de l’ESO i de Batxillerat. Es concreta en 8 propostes pedagògiques, que mitjançant activitats i recursos, busca transversalitzar la temàtica en els diversos àmbits de la vida des de la justícia global. Aquesta guia ha estat elaborada per Entrepobles i Edualter.

Més informació