Competències de pensament científic. Ciències 12-15

Curs telemàtic de 15h  per conèixer els materials del projecte Competències de pensament científic a l’ESO. Ciències 12-15  i  portar-los a l’aula en l’especial situació d’aquest curs escolar.
9005130532 Projecte Ciències 12-15: un enfocament competencial de les ciències dins del marc STEM (secundària), inscripció fins el 27 de setembre.
El projecte Competències de pensament científic a l’ESO. Ciències 12-15 promou un canvi metodològic a les aules que faci més atractives les ciències a l’alumnat i els proporcioni els coneixements científics per poder actuar com a ciutadans crítics i capaços de valorar el coneixement cientificotecnològic i prendre decisions argumentades. Té un enfocament competencial de l’àmbit cientificotecnològic a secundària, que integra la Biologia, la Geologia, la Física i la Química amb connexions amb altres matèries de l’àmbit STEM. Aquest projecte és fruit del conveni entre el Departament d’Educació i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la col·laboració de la Fundació Bancària “La Caixa”.